Forside

Stiftelsen Nordberg Seniordiakoni ble opprettet i 2017 i forbindelse med fusjonen mellom Stiftelsen Nordberghjemmet og Det norske Diakonhjem. Stiftelsen er opprettet av Det norske Diakonhjem, og Diakonhjemmet tilførte Stiftelsen 42 mill kroner i forbindelse med fusjonen.

Nordberg og Maridalen menigheter får støtte til to hele seiordiakonstillinger, en stilling for Nordberg menighet og en stilling som deles mellom Nordberg og Maridalen. Mange andre mindre tiltak og prosjekter gis også støtte. Du kan lese mer om dette under «Nyheter» og «Tildelinger».

Alt dette skjer til beste for seniorer i Nordberg og Maridalen.