Nyheter

For perioden høst 2023/vår 2024 lyser Stiftelsen Nordberg Seniordiakoni ut mulighet for å søke støtte til tiltak/prosjekter innenfor en ramme på 700 000 kr. Søknadsfristen er 1. mars 2023. Under fliken «Søke støtte» gis nærmere informasjon om hvordan en søker.