Nyheter

For perioden høst 2022/vår 2023 lyste Stiftelsen Nordberg seniordiakoni ut mulighet for å søke støtte til tiltak/prosjekter innenfor en ramme på 750 000 kr. Søknadsfristen var 1. mars 2022.

Disse tiltakene/prosjektene ble innvilget støtte:

Nordberg menighetLitteratur- og kunstseminar for pensjonister
Nordberg menighetBlomster til jubilanter
Nordberg menighetKjøkkenhjelp på tirsdagslunsj
Nordberg menighetTirsdagslunsj i kirkestuen
Nordberg menighetSeniorturer for Nordberg og Maridalen menigheter sommeren 2022
Nordberg menighetBokprosjekt: Elever ved Nordberg skole skriver bøker om seniorer på Nordberg
Nordberg menighetStyrking av musikklivet tilknyttet gudstjenesten i Nordberg menighet
Nordberg menighetSeniordiakons deltakelse på kulturreise til Paris med Nordre Aker Kirkeakademi
Maridalen menighetKonserter for seniorer i Maridalen kirke
Maridalen menighetBokprosjekt i Maridalen menighet
Maridalen menighetUniversell utforming av nytt menighetsbygg i Maridalen
Nordberghjemmets vennerHusmor på sykehjem
Nordberghjemmets vennerVaffeldamene på Nordberghjemmet
Nordberghjemmets vennerOrganist til gudstjenester på Nordberghjemmet
Randi HagaMusikalske møter
Elizabeth Claudi-NielsenYoga for seniorer i kirkestuen og i Maridalen kirke
Nordberg LionsTur for eldre som ikke kommer seg ut på egenhånd
Sigrunn SlaathaugKurs i tegning og maling