Nyheter

For perioden høst 2024/vår 2025 (1.8.24 – 31.7.25) lyste Stiftelsen Nordberg seniordiakoni ut mulighet for å søke støtte til tiltak/prosjekter innenfor en ramme på 700 000 kr. Søknadsfristen var 1. mars 2024. Neste gang midler lyses ut er våren 2025 med søknadsfrist 1. mars 2025. Under fliken «Søke støtte» gis nærmere informasjon om hvordan en søker.

Disse nye tiltakene/prosjektene ble innvilget støtte for perioden høst 2024/vår 2025:

 • Litteraturtime for pensjonister – Nordberg menighet
 • Blomster til eldre jubilanter – Nordberg menighet
 • Seniorturer sommer – Nordberg og Maridalen menigheter
 • Tur for eldre, Sogn seniorakademi
 • Unge møter eldre – bokprosjekt, Nordberg menighet
 • Tirsdagslunsj med underholdning, Nordberg menighet (to år)
 • Kurs for eldre i tegning og maling, S. Slåtthaug
 • Kirkemiddager i Maridalen kirke – Maridalen menighet
 • Husmor på sykehjem – Nordberghjemmets venner
 • Vaffeldamene på Nordberghjemmet – Nordberghjemmets venner
 • Organist til gudstjenester på Nordberghjemmet – Nordberghjemmets venner
 • Søndagsmiddager og julemiddag, Sogn Frivilligsentral
 • Formiddagskonserter i Maridalen kirke
 • Kirkemiddag for alle, Nordberg menighet
 • Administrativ støtte til eldrearbeid i menigheten

Disse tiltakene/prosjektene er tidligere innvilget støtte for mer enn ett år. Midler til dette kommer derfor i tillegg til rammen på ca 700.000 som er innvilget nå.

 • Kjøkkenhjelp på tirsdagslunsj – Nordberg menighet
 • Balanse og styrketrening – «Sterk og stødig» v/Oslo idrettskrets
 • Babysang på Nordberghjemmet
 • Styrkning av musikklivet, Nordberg menighet
 • Eldreaktivitet knyttet til julemarkedet – Nordberg menighet
 • Seniordiakoner Nordberg og Maridalen menigheter
 • Universell utbygning av Maridalen kirke