Nyheter

For perioden høst 2023/vår 2024 lyste Stiftelsen Nordberg Seniordiakoni ut mulighet for å søke støtte til tiltak/prosjekter innenfor en ramme på 700 000 kr. Søknadsfristen var 1. mars 2023. Neste gang midler lyses ut er våren 2024 med søknadsfrist 1. mars 2024. Under fliken «Søke støtte» gis nærmere informasjon om hvordan en søker.

Disse tiltakene/prosjektene ble innvilget støtte for perioden høst 2023/vår 2024:

 • Litteraturtimen – Nordberg menighet
 • Blomster til jubilanter – Nordberg menighet
 • Kjøkkenhjelp på tirsdagslunsj (to år) – Nordberg menighet
 • Seniorturer sommeren 2023 – Nordberg og Maridalen menigheter
 • Unge møter eldre – Nordberg menighet
 • Babysang på Nordberghjemmet (to år) – Nordberg menighet
 • Julemarkedet – Nordberg menighet
 • Kirkemiddager i Maridalen kirke – Maridalen menighet
 • Kreativt verksted for unge og eldre – Maridalen menighet
 • Seniordiakonens deltakelse på kulturreise – Nordberg menighet
 • Husmor på sykehjem – Nordberghjemmets venner
 • Vaffeldamene på Nordberghjemmet – Nordberghjemmets venner
 • Organist til gudstjenester på Nordberghjemmet – Nordberghjemmets venner
 • Yoga for seniorer – v/Elizabeth Claudi-Nielsen
 • Kurs i tegning og maling – v/Sigrunn Slaathaug
 • Støtte til diverse tiltak – Sogn Frivilligsentral
 • Balanse og styrketrening – «Sterk og stødig» v/Oslo idrettskrets
 • Musikalske møter, Nordberghjemmet – v/Randi Haga