Om oss

OM STIFTELSEN NORDBERG SENIORDIAKONI

Stiftelsen Nordberg Seniordiakoni ble opprettet i 2017 i forbindelse med fusjonen mellom Stiftelsen Nordberghjemmet og Det norske Diakonhjem. Stiftelsen er opprettet av Det norske Diakonhjem og Diakonhjemmet tilførte Stiftelsen 42 mill kroner i forbindelsen med fusjonen.

Formålet er å støtte tiltak og utvikling av arbeid for seniorer på Nordberg og i Maridalen, blant annet ved:

  • Å fremme diakonale holdninger og verdier
  • Å fremme diakonal virksomhet innen Nordberg og Maridalen menighet
  • Å forvalte Stiftelsens formue/fond i den hensikt å fremme formålet

Formålet søkes fremmet gjennom tiltak i regi av Nordberg menighet ved hjelp av menighetens ansatte og frivillige medarbeidere, samarbeid med foreninger, myndigheter, foretak, organisasjoner og institusjoner.

Midlene skal deles ut i løpet av 25 år, maks 30 år. Stiftelsen deler ut cirka 2 millioner kroner hvert år.

Stiftelsen Nordberg Seniordiakoni kan dele ut midler til et tiltak for inntil fire år ad gangen.

Styret består av:

Pål Arne Jenum leder, Tjostolv Berget nestleder, Sverre Dag Mogstad styremedlem. Styret har også to varamedlemmer: Inger-Johanne Aarseth og Else Berit Øren.

Våre samarbeidspartnere:

Nordberg menighet
Knif regnskap
Sparebanken Sør