Oversikt over tildelinger de siste fire årene

Her er en oversikt over de tildelingene som er gjort de siste fire årene – det siste året først. Ettersom tilbudet er blitt mer kjent, er det også blitt flere søknader. Sist var der flere søknader enn det var midler til. Likevel fikk mange prosjekter innvilget sine søknader til glede for seniorer på Nordberg og i Maridalen.

Tildelinger for høsten 2021 / våren 2022

 • Blomsterhilsen 90, 95 og 100 års jubilanter
 • Sang og musikk ved gudstjenester på Nordberghjemmet
 • Sommerturer 2021 for seniorer
 • Litteratur- og kunstseminar
 • Julemarkedet i Nordberg kirkestue
 • Bokprosjekt – Maridalen menighet i samarbeid med 7.klasse på Maridalen skole
 • Konserter for seniorer i Maridalen kirke
 • Organist ved gudstjenester på Nordberghjemmet
 • Underholdning og servering av kaffe og vafler på Nordberghjemmet
 • Husmor på sykehjem, lørdager og søndager – Nordberghjemmet
 • Besøkstjeneste på Nordberghjemmet med terapihund
 • Musikalske møter på Nordberghjemmet
 • Kurs i tegning og maling
 • Yoga for seniorer
 • Rytmikk, musikk og bevegelse for seniorer

Tildelinger for høsten 2020 / våren 2021

I regi av Nordberg menighet

 • Seniordiakon Nordberg hel stilling, lønnsmidler
 • Seniordiakon, driftsmidler og kontorhold
 • Seniordiakon, halv stilling lønnsmidler, samarbeidsstilling med Maridalen menighet
 • Besøkstjeneste, studenter møter enslige eldre
 • Dagsturer for seniorer i juni, juli, august og september
 • Honorar til sangere og musikere som besøker Nordberghjemmet
 • Tirsdagslunsj, utgifter mat, kjøkkenhjelp og de som opptrer
 • Unge møter eldre, bokprosjekt
 • Babysang, arrangement på Nordberghjemmet
 • Bøker, lesekrok i Kirkestua
 • Litteratur og kunstseminar for seniorer
 • Julemarkedet, innkjøp av utstyr til produksjon av varer
 • Ny belysning i Kirkestua
 • Streaming av konfirmantgudstjenester

I regi av Maridalen menighet

 • Seniordiakon, halv stilling, samarbeidsstilling med Nordberg menighet

Nordberghjemmets venner – tiltak for beboere på Nordberghjemmet

 • Husmor, lage ekstra hygge for beboerne et par dager i uka
 • Besøk av Klokkeklovnene
 • Arrangementet Lørdagskafé
 • Ut på tur
 • Organist ved gudstjenester
 • Dekke utgifter til frivillige som steker vafler

Sogn frivilligsentral

 • Aktiviteter

Nordberg Lions

 • Tur for eldre

Andre tiltak

 • Besøkstjeneste med terapihund, på Nordberghjemmet og hos hjemmeboende seniorer
 • Kurs i tegning og maling
 • Yoga for seniorer
 • Musikalske møter for beboere på Nordberghjemmet

Tildelinger for høsten 2019 / våren 2020

Nordberg menighet:
Menighetens støtte til Sogn frivilligsentral
Oppgradering av kirkestue og forstue
Besøkstjeneste med tera
Brosjyre – markedsføring av seniordiakonien
Unge møter eldre
Kaféhjørne i forstuen
Lønn kjøkkenhjelp
Tirsdagslunsj

Maridalen menighet:
Seniorkonserter

Sogn frivillighetssentral:
Støtte til arrangementer

Nordberghjemmets venner:
Støtte til pianospill

Nordberghjemmets venner:
Støtte til pianospill

Tildelinger for høsten 2018 / våren 2019

Nordberg menighet:
Seniordiakon, 100%, inkludert driftsmidler, foreløpig for 3 år
Soknediakon, 30%, foreløpig for 4 årMiddag for alle
Musikkhonorar
Teleslynge i Kirkestuen
Elsykkel

Nordberghjemmet:
Ut på tur
Klokkeklovnene
Sommerkonsert

I fagre Maridalen er det opprettet flere tiltak for seniorer med midler fra Seniorstiftelsen. Blant annet er det tilsatt en diakon for seniorer i halv stilling.